Όταν εγγράφεστε ως μέλος τα στοιχεία σας αποθηκεύονται και δεν χρειάζεται να τα καταχωρήτε για κάθε νέα παραγγελία που κάνετε. Επίσης μπορείτε να βλέπετε παλαιότερες παραγγελίες καθώς και την εξέλιξη της τρέχουσας παραγγελίας. Όταν εγγράφεστε ως επισκέπτης δεν σας δίνετε η δυνατότητα να βλέπετε παλαιότερες παραγγελίες. Επίσης χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία σας σε κάθε νέα παραγγελία που θέλετε να ολοκληρώσετε.
Έαν έχετε ξαναπαραγγείλει ως μέλος απλά πιέστε εδώ και εισάγετε στα πεδία τα στοιχεία εισόδου. Έαν παραγγέλνεται για πρώτη φορά ως μέλος θα πρέπει να κάνετε για μία φορά την εγγραφή με τα στοιχεία σας.
Email: